Örebro

Församlingar vill bli självständiga

1:46 min

Svenska kyrkan ska omorganiseras. Enligt en utredning ska samfälligheterna försvinna och ersättas av en mycket större organisation, ett så kallat storpastorat.

Men det vill tre av de sju församlingarna i Örebro inte vara med på, och vill därför bryta sig ur och istället bli självständiga församlingar.

– Konsekvensen blir förödande för församlingarna. De blir av med sina kyrkoherdar, sitt kyrkoråd, de tappar inflytande och kan inte längre styra över sin verksamhet, säger Lars B Stenström kyrkoherde i Olaus Petri församlingen.

I Samfälligheten ingår svenska kyrkans sju församlingar i Örebro, det är ett samarbete i administration, strategiska frågor men även kring vissa av kyrkornas dagliga arbeten, som till exempel rekryteringen av konfirmander.
Men nu ska Svenska kyrkan omorganiseras, och det innebär bland annat att samfälligheterna omvandlas till stora pastorat, och att samtliga församlingar i Örebro får en kyrkoherde.

Så nu har Olaus Petri, Almby och längbro församling ansökt om att få bryta sig loss och bli självständiga, då de fruktar att förlora inflytandet över sina egna verksamheter i den stora organisationen.

– Det betyder ju att alla beslut av vikt för församlingen, fattas på pastoratsnivå ovanför våra huvuden, säger Lars B Stenström.

Men alla är inte negativa till förslaget. Ingemar Söderstöm kyrkoherde i Nikolaiförsamling, menar att ett stort pastorat istället kan gynna församlingarna.

– Om jag som ledare för den här församlingen, ska arbeta med att göra en tillgänglig, öppen och levande kyrka där många känner sig hemma, så är det skönt att om jag avlastas med en del av de praktiskt administrativa frågorna. Vi får mer kraft och resurs att vara kyrka och finnas till för människor, säger Ingemar Söderström.