Örebro

Almbroelever kan bli Almbyelever

Mellanstadieeleverna på Almbro skola i Örebro kan komma att flyttas till Almbyskolan, och det redan till hösten. Det enligt ett förslag som det ska tas beslut om i maj.

Almbro skola har ekonomiska bekymmer, och genom att krympa skolan till en f- till 3-skola, så kan man spara 1,4 miljoner kronor på två år, enligt beräkningar som Skolnämnd Sydost har gjort.

De större eleverna i årskurs fyra till sex skulle i stället få plats i Almbyskolan, eftersom den skolan räknar med att tappa 100 elever till en friskola som öppnar i höst.

I förslaget finns också att öppna en förskola i delar av Almbro skola.