Örebro län

Vill (S)toppa Vätternbombningar helt

Socialdemokraterna i Örebro län kräver att regeringen stoppar bombningarna över Vättern. På lördagen antog man ett uttalande, om att försvarsmaktens bombningar över Vättern inte borde få utökas och på sikt måste upphöra helt.

Försvarsmakten vill ju utöka dagens 20 dagars övningar om året till drygt 50 dagar.

Socialdemokraterna hänvisar till att Vättern, i en än större utsträckning i framtiden kan komma att bli, en viktig dricksvattentäkt. Men att mer ammunition i sjön kan skada kvaliteten, såväl som växt- och djurliv.