Ljusnarsbers kommun anmäler Länstyrelsen

Ljusnarsbergs kommun planerar nu att JO-anmäla länsstyrelsen. Det gäller det uppmärksammade stödboendet som planeras för före detta narkomaner. Det här stödboendet ska ligga i Hörken i Ljusnarsbergs kommun och det har rört upp känslorna hos hörkenborna.

Länsstyrelsen har godkänt stödboendet och länsrätten har gett dem rätt. Men politikerna i Ljusnarsberg är inte nöjda med hur länsstyrelsen hanterat frågan och funderar nu på att JO-anmäla länsstyrelsen.
Bland annat menar politikerna att de bara fick två veckor på sig att överklaga. Länsstyrelsen å sin sida hävdar att politikerna fick tre veckor på sig att överklaga, vilket är det normala.
Hur det än blir så tycker Mikael Sjöström som bor alldeles intill det blivande stödboendet att kommunen gjorde fel från början och han är beredd att flytta. Nåt stöd från Ljusnarsbergs kommun känner han inte.