Färre arbetslösa byggnadsarbetare i länet

Andelen arbetslösa byggnadsarbetare i Örebro län har minskat något senaste året.

Förra månaden var 7,5 procent av byggnadsarbetarna arbetslösa jämfört med 8,3 procent för ett år sen.
I absoluta tal var 253 byggnadsarbetgare i länet arbetslösa förra månaden enligt byggnadsarbetarnas a-kassa.