Fel att ge eskortpengar till trafikpolisen säger riksdagsledamot

Det vore farligt om trafikpolisen fick dom pengar som åkarna betalar för att få eskort av breda och tunga transporter. Det säger Helena Frisk, socialdemokrat från Karlskoga som sitter i riksdagens justitieutskott.

Som vi rapporterat tidigare går pengarna som åkarna betalar inte till polisen som gör jobbet utan direkt till statens allmäna kassa. Något som chefen för länets trafikpolis Bernt Larson kallar för ett systemfel.
Men Helena Frisk försvarar dagens system. Hon tror att om pengarna gick direkt till polisen så skulle det kunna missbrukas av polisen som då skulle bli allt för intresserad av att göra dom arbetsuppgifter som lönar sig ekonomiskt.