ÖSK överklagade licensnämndens beslut

På måndagen överklagade ÖSK:s styrelse elitlicensnämndens beslut att underkänna ÖSK:s handlingsplan.

Överklagan överlämnades till Svenska Fotbolls Förbundets Appellationsnämnd. ÖSK har fått hjälp av förre riksdagsledamoten och advokaten Rolf Åbjörnsson att sammanställa överklagan.