Helt fel att Lekeberg ska betala

Lekebergs kommun ska inte behöva bli ekonomiskt lidande av det nya utjämningssystemet, det säger Per Arne Fijal som är en av grundarna till utjämningssystemet för LSS.

Sveriges Radio Örebro har tidigare rapporterat om att det kan bli dyrt för Lekeberg om de tvingas ta över kostnaden för de funktionshindrade som bor på behandlingshem i Lekeberg, trots att de kommer från andra kommuner.
En av kommunerna, Lidingö, har sagt upp avtalet med behandlingshemmet Sannagården och menar att Lekeberg ska betala. Men det är fel, säger Per Arne Fijal.
Lidingö kommun, som sagt upp avtalet hävdar att de gör rätt. Handläggaren i LSS-ärenden i Lidingö vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger att Lekebergs kommun ska stå för kostanden eftersom personen det handlar om är skriven i Lekeberg.