Örebro län

Ljus framtid - trots varsel

1:24 min

Trots att Esab i Laxå och Lithells i Sköllersta, tillsammans varslar runt 200 personer, så känner majoriteten av de stora företagen i länet ingen oro för framtiden.

– Vi har inte det läget, utan vi går snarare i motsatt håll, våra volymer ökar och har börjat lägga sig på en stabil nivå, säger Kerstin Winge personalansvarig på Meritor i Lindesberg.

Igår kom beskedet att företaget Esab i laxå, som bland annat tillverkar svetsutrustning, nästan varslar hälften av sin personal, och idag varslar Lithells, korvfabriken i Sköllersta 30 personer.

Med en redan ansträngd arbetsmarknad ställde sig många frågan om vi nu kommer att se fler företag i länet som tar efter och varslar. P4 Örebro ringde runt till flera stora företag i länet, för att höra hur de resonerar inför framtiden.

De flesta gav oss samma besked, att de inte kände någon oro för tillfället, men att det i verkligheten ändå kan vända snabbt med tanke på det ostabila läget som just nu råder i Europa. Och någon som kan bekräfta den bilden är Annika Lyttbacka som är arbetsförmedlingschef i Örebro.

– Företagen rekryterar och verkar ha en stabil situation. Men visst finns det även en viss oro för det som händer i Europa, världsekonomin och så vidare som påverkar oss idag när vi är så globaliserade, säger Annika Lyttbacka.