Örebro

USÖ blir kompetenscentrum

Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, blir kompetenscentrum för patienter med nedsatt hand- och armfunktion i samband med skador på ryggmärgen.

Det innebär att patienter från sju landsting i Uppsala och Örebroregionen remitteras till USÖ för bedömning och beslut om behandling.

Det här är ett samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.