Örebro

Anmälningar om vårdmissar ökar

1:15 min

Efter vårdskandalerna inom äldreomsorgen har socialstyrelsen skärpt kraven på vad som ska anmälas enligt lex Sarah och i Örebro ser man en ökning av anmälningarna om missförhållanden inom vården något som chefen för vård och omsorg, Tommy Henningsson, tycker är bra.

– Jag ser det som ett tecken på att vi nått ut med budskapet att vi vill ha reda på missförhållanden i verksamheten, säger han.

Varje år har man hittills fått mellan 10 och 15 anmälningar om missförhållanden inom vården i kommunen. Det kan handla om olika former av kränkningar, att vårdtagare fått ta hårda emot hårda ord eller nypor från personalen. Hittills i år har det kommit sex anmälningar och tendensen är att anmäningarna ökar.

– Mediebevakningen har vlivit intensivare och det finns ett medborgarintresse att vi ska leva upp til en god vård och omsorg.

En annan orsak till att det blir fler anmälningar är att socialstyrelsen ser allvarligt på om någon blir vittne till ett missförhållande utan att anmäla det.

– Det handlar inte bara den som är aktiv i en kränkande situation, även en som passivt tittat på kan bli kritiserad om han eller hon inte anmäler, säger Tommy Henningsson.

Finns det då inte en risk att man får en massa anmälningar, som kanske saknar grund, men som görs för att inte anmälaren riskera kritik för passivitet? Men det tror inte Tommy Henningsson.

– Det är viktigt att vi som är verksamhetsansvariga på ett tidigt stadium får reda på brister så att vi kan göra något åt dem, säger han.