Seminarium om ungas rätt till inflytande

Ett fyrtiotal ungdomar från länet möter i på torsdagseftermiddagen politiker och kommunala tjänstemän för att diskutera ungas rätt till inflytande.

Ungdomarna kommer från fem olika skolor och har förberett sig genom att prata ihop sig om vilka frågor dom tycker det är viktigast att få inflytande i.
Bland annat kommer deras rätt att vara med och påverka i skolan att diskuteras.
Seminariet anordnas av Rädda Barnen.