Örebro län

Allt fler söker till USÖ:s barnmottagning

1:45 min

Trycket på barnmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro blir allt större. Allt fler av de som söker hjälp är lindrigt sjuka.

Det är framför allt infektionssjukdomar, förkylningar och ganska banala infektioner, säger Gunnar Skeppner, barn- och ungdomsklinikens chef på USÖ.

Så ni ser nu att människor vänder sig hit som egentligen inte behöver vända sig till en barnmottagning på ett sjukhus?

-- Ja, så är det absolut, säger Gunnar Skeppner.

Han har sett en långvarig ökning av antalet patienter. Ifjol hade barnmottagningen nästan 1000 fler besök än året innan, och ökningen verkar fortsätta i år. Trycket på barnmottagningen är nu så stort att det går ut över andra patienter. Det är patienter med kroniska sjukdomar som till exempel hjärtfel, cancer och diabetes.

-- De får ett minskat utrymme att komma i kontakt med oss, säger Gunnar Skeppner.

Vilken betydelse har tillgängligheten för den gruppen av patienter?

-- Den har en stor betydelse. Det är många som behöver ha rådgivning mellan besöken för att få hjälp, säger Gunnar Skeppner.

Han säger att ständiga besparingar på barnmottagningen spelar en viss roll i det här problemet, men att det framför allt handlar om ett ändrat beteende hos föräldrarna som vården inte klarat av att möta. Hur landstinget ska lösa det här vill Gunnar Skeppner inte spekulera i, men han är tydlig med att han inte är nöjd med läget i dag.

-- Bekymmersamt är det med ett ökat behov av akutsjukvård som vi inte riktigt kan leva upp till och där det också blir konkurrensförhållanden mellan olika sjukdomsgrupper. Det här är något man behöver hitta en bättre lösning för, säger barn- och ungdomsklinikens chef, Gunnar Skeppner.

Antalet besökare på barnmottagningen på USÖ:

2011: 8163
2010: 7351

I siffrorna ingår även barnpatienter som söker sig till USÖ:s akutmottagning på kvällar och helger när barnmottagningen är stängd.