Örebro universitet

Rekordstort intresse för kemiprogram

Det nya kemiprogrammet vid Örebro Universitet är ett av de mest sökta i hela landet. Inför hösten har 118 studenter sökt det analysvetenskapliga programmet i kemi på Örebro Universitet.

30 av dem har programmet som sitt förstahandsval.

Förra året hade Örebro Universitet bara tre förstahandssökande till kemiprogrammet och tvingades ställa in det för tredje året i rad, berättar Ulla Stenlund vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ulla Stenlund berättar att hon aldrig varit med om ett så stort intresse för ett kemiprogram under den tid hon arbetat på Örebro Universitet.