9000 namn för att rädda A9

I Karlskoga, Degerfors och Kristinehamn har socialdemokraterna tillsammans samlat in 9000 namnunderskrifter för att försöka rädda regementet A9 i Kristinehamn. Namnunderskrifterna har nu lämnats till riksdagens försvarsutskott i en protest mot den nerläggning som den socialdemokratiska regeringen har föreslagit.

Tomas Öhrn som är ordförande för Karlskoga arbetarekommun säger att det är väldigt viktigt för regionen östra Värmland att regementet finns kvar, inte minst för stål- och metallindustrin och för samarbetet mellan A9 och Bofors.