S-politiker ifrågasätter Försäkringskassan

Socialdemokraten Inger Lundberg från Örebro har skrivit en interpellation, det vill säga en fråga, till Arbetslivsminister Hans Karlsson. Det har hon gjort för att, som hon skriver, känner stark oro för att människor kan komma i kläm på grund av de uppstramningar som gjörs av sjukförsäkringen.

Inger Lundberg ifrågasätter Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen och undrar om Hans Karlsson har för avsikt att följa upp det, för att säkerställa att människor inte hamnar mellan olika regelverk.
Inger Lundberg redogör också i sitt brev för ett konkret exempel.