Minskad styrka på Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår kommer nästa år att minska minimistyrkan på stationen i Örebro från 12 till 11 man och under sommaren till 10 man. Bakom ligger ett sparkrav på 625 000 kronor.

Enligt brandchef P-O Staberyd så kommer man ändå behålla alla anställda i utryckningsstyrkan. Däremot kommer dagpersonalen att minskas, men det kommer ske med naturliga avgångar.
Staberyd säger att han känner sig trygg med minst 11 man, däremot kan Nerikes Brandkår under sommaren då man är som lägst 10 ibland behöva begära hjälp från deltidsbrandkårerna.
Nerikes Brandkår har sammanlagt 19 stationer i sex kommuner. Tidigare har andra stationer tvingats till stora besparingar, men nu är det alltså Örebros tur.