örebro län

25 miljoner till miljöupprustning

Länsstyrelsen i Örebro län har fått 25 miljoner kronor till områdena Tysslingen väster om Örebro och Venakärret i Nora kommun.

Vid sjön Tysslingen ska slåtter- och naturbetesmarker restaureras och både där och vid Venakärret ska det sättas upp utkikstorn och ordnas med guidade turer.

Pengarna kommer från EU:s fond för större naturvårdsprojekt, LIFE.