örebro

Nätstöd skyndade på besked

1:25 min

Först i september skulle Örebro kommun kunna fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag till familjen med de handikappade tvillingarna Ernst och Gösta. Men det gick snabbare och det blev samma beslut som tagits tidigare, men av en tjänsteman som inte hade befogenhet.

– Det blev samma beslut som vi informerades om av en tjänsteman på kommunen tidigare i år och det är vi rätt nöjda med, säger tvillingarnas pappa Linus Gustavsson.

Det som inte var möjligt i början av juli gick alltså trots allt att ordna fast man från kommunen då sa att det inte gick att fatta beslut förrän tidigast i september.

Familjen Hjelm Gustavsson har nu fått ett bostadsanpassningsbidrag beviljat och Linus Gustavsson tror att det var opinionen som fick kommunen att agera:

– Det startades en facebook-grupp och det blev en stark opinion för oss och tillsammans med uppmärksamheten i medierna blev det väl ett tryck, säger Linus Gustavsson.

Familjen är nöjd med att äntligen ha fått ett beslut. Samtidigt funderar man på om den nu beslutade anpassningen kommer att räcka för barnens hela uppväxt, att behoven kommer att öka, men det får bli en senare fråga.

– Redan i veckan kommer det folk från ett byggföretag för att se vad som ska göras. Vi har också tagot kontakt med en arkitekt som är specialiserad på sådana här bostadsanpassningar, säger Linus Gustavsson.

Förvaltningschefen för vård och omsorg i Örebro, Tommy Henningsson, bekräftar att det var den stora medieuppmärksamheten, som gjorde att man bröt semestrar för att fatta beslutet, som han säger var av sådan dignitet att det inte gick att fatta på handläggarnivå.