Örebro län

Hot om vite till följd av dåligt avlopp

En man i Vintrosa följer inte miljökontorets förbud mot att släppa ut spillvatten från bland annat toaletten i hans bristfälliga avloppssytem. Då mannen vetat om förbudet en längre tid utan att han gjort något åt det vill miljökontoret vid Örebro kommun att miljödomstolen dömer ut ett vite på 40 000 kronor.