Länets största vindkraftverk snart på plats i Mosås

2:02 min

Tre lantbrukare i Mosås har satsat ungefär 70 miljoner kronor på vindkraft. Just nu pågår arbetet med att resa de två verken som kommer bli de största i Örebro län.

Vindkraftverken kommer stå på en åker strax intill E20 och vardera ha 110 meter mellan vingspetsarna.

Stefan Josefsson är en av tre lantbrukare bakom projektet.

– Det här är ju tre vingar som är 55 meter långa. De ska monteras på marken och sedan lyfter man upp alla dessa tre i ett stycke. Sedan monteras de på turbinhuset på 100 meters höjd.

Lantbrukaren Stefan Josefsson har varit insatt i vindkraftsbranschen i sexton års tid och äger själv ett mindre vindkraftverk sen tidigare. Att han och två andra lantbrukare nu slår på stort med två nya vindkraftverk ser han som ett komplement till deras andra sysslor.

Vindkraftverken som ska resas i Mosås har en rotordiameter på 110 meter. Det är alltså tjugo meter större än till exempel vindkraftverken mellan Fallet och Ängarna i Degerfors kommun. Tack vare vingarnas storlek räknar Stefan Josefsson att vardera verk kan producera tillräckligt mycket ström att försörja 550 villor under ett år tid.

– Förhoppningen är att vi ska finna intressenter i både Örebro och Kumla. Det vore väldigt roligt om några fastighetsägare eller kommunala bolag väljer att ta sin förnyelsebara energi väldigt lokalt, säger han.

Om allt går som det ska kommer det första vindkraftverket vara i drift om två veckor och i mitten av mars ska även det andra verket stå på plats. Stefan Josefsson tror att kostnaden för montaget landar mellan 65 och 70 miljoner kronor. En stor investering som kan få en något trög start, säger han.

-- Nu är vi glada om vi får det här att gå runt med dagens elpris. Vindbranschen ligger precis med näsan över vattnet. Men det är en så lång process, när vi tog beslutet hade vi ett annat elpris. Sen blev det lågkonjunktur, allt började rasa, elpriset sjönk och Europa stannade av. Under de här två till tre åren har det utvecklat sig till något annat.