Frebran sitter kvar

Regeringen har beslutat att landshövding Rose-Marie Frebran får fortsatt förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Örebro län i två år till. Till sista mars 2015. Frebran har varit landshövding i Örebro sedan september 2008.