Oklart om Örebro kommun kommer nyttja de nya stora vindkraftverken

1:38 min

Trots att Örebro kommun har stora planer för vindkraft i framtiden är det inte säkert att de två stora verken som nu byggs i Mosås kommer att nyttjas av kommunen.

Som vi berättat tidgare hoppas de lantbrukare som bygger verken att bland annat Örebro kommun kommer köpa el från dem, men det är inte alls säkert att det blir så.

Petter Arneback är vd för det nystartade kommunala Vindkraftbolaget.

– De här två som byggs påverkar inte direkt vårt mål på 115 gigawattimmar. Det målet definieras av att vi ska äga vindkraftverken själva.

Det var i går som P4 Örebro berättade att länets två största vindkraftverk håller på att byggas på en åker i Mosås strax intill E20. Stefan Josefsson är en av de tre lantbrukarna som tillsammans satsat ungefär 70 miljoner kronor på vindkraft.

– Förhoppningen är ju att vi ska finna både intressenter i Örebro och Kumla, till exempel fastighetsägare eller kommunala bolag som kan använda våra tjänster. Att vi får en närproducerad energiförsörjning.

Men framöver är det oklart om Stefan Josefssons förhoppning kan bli verklighet.

Miljömålet som Örebro kommun klubbade igenom för två år sen säger att samtliga kommunala bolag och tekniska förvaltningens verksamheter ska bli självförsörjande på förnyelsebar el till 2020. För att det här ska bli möjligt behöver alltså kommunen tillföra 115 gigawattimmar, i ren vindkraft behöver kommunen bygga 23 nya vindkraftverk i samma storlek som de i Mosås.

Petter Arneback säger att de nya vindkraftverken som byggs intill E20 täcker en tiondel av kommunens framtida behov, alltså ett stort steg på vägen. Men några affärsmässiga planer med de tre lantbrukarna finns inte i dagsläget.

– Det beror på hur ekonomin ser ut i vindkraftverken. Vi lever också med lagen om offentlig upphandling så vi måste titta på vad som är möjligt. Projektet ska också jämföras med andra projekt i vår region så vi får ut så mycket som möjligt för våra skattepengar.