Ljusnarsberg och Hällefors kommun har flest invånare med finsk anknytning

1:32 min

Ljusnarsberg och Hällefors är de kommuner i Örebro län som har flest invånare med finsk anknytning. Det framkommer i ny statistik som Sveriges Radio Sisu Radio har beställt.

Hällefors kommun är en av fyra kommuner i Örebro län som är en finsk förvaltningskommun.

Beskedet över den höga andelen invånare med finsk anknytning överraskar inte socialdemokraten Siv Sander som är ordförande i kommunfullmäktige i Hällefors.

– Det har vi varit medvetna om väldigt länge för vi har en lång tradition av finsk invandring, säger hon.

Under 50- och 60-talen var invandringen från Finland till Sverige som störst och Järnverket i Hällefors skrek efter arbetskraft, och arbetare från Finland strömmade in till Hällefors. Antalet invånare med finsk anknytning i Hällefors är drygt 15 procent. Orterna i norra länsdelen som Nora, Lindesberg ligger över tio procent. Medan i Örebro, Kumla och Askerund så är antalet invånare med finsk bakgrund runt sju procent.

Anledningen till att det är så stora skillnader mellan länets kommuner är att de mindre orterna var bruksorter som lockade till sig industriarbetare från Finland. För att underlätta för invånarna i Hällefors med finsk bakgrund som har språksvårigheter så valde Hällefors kommun att bli en finsk förvaltningskommun.

– Vi har anställt personal som kan hjälpa de som har finska som modersmål, säger Siv Sander.

Förutom att man satsar på att ge ut information om kommunens verksamhet på finska så vill man även skapa aktiviteter som till exempel svensk-finska dagen där flera föreningar och politiker är inbjudna. Enligt Matti Nylund som är ordförande i Hällefors finska förening så är det här en fest som många invånare med finsk anknytning i kommunen ser fram emot.

– Det är en möjlighet att få prata finska med andra personer, man känner en trygghet när man umgås med personer med samma bakgrund, säger han.