Inspektioner med genusperspektiv i Örebro län

1:27 min

Nu när internationella kvinnodagen närmar sig uppmärksammar arbetsmiljöverket kvinnors arbetsmiljösituation vid sina inspektioner och till det har verket fått extra resurser från regeringen.

– På en manligt dominerad arbetsplats tar vi en diskussion med arbetsgivaren om varför man har bara män på arbetsplatsen. Om man har en kvinna frågar vi vad hon gör för arbete och om man i så fall undersökt riskerna för de kvinnor som finns på arbetsplatsen, säger Lena Boman på Arbetsmiljöverket i Örebro.

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader, kvinnor drabbas av sjukskrivningar i högre grad och slås ut ur arbetslivet tidigare än vad män gör, och det är inte bra för individen och samhället, säger Lena Boman.

Och det som Arbetsmiljöverket nu vill göra är att få arbetsgivarna att tänka om. Ett exempel som Lena Boman nämner är vad betongindustrin skulle kunna göra.

– Att man ifrågasätter, ska det behöva vara så här tungt det här betongarbetet eller kan vi använda mera hjälpmedel för att kvinnor också kan komma in och jobba inom betongindustrin utan att fara illa? säger Lena Boman.

Även män drabbas av belastningsskador men inte i samma utsträckning som kvinnor, säger Lena Boman på Arbetsmiljöverket.