Vätterns vatten bättre än på mycket länge

Kvaliteten på Vättern vatten är bättre än på mycket länge. Enligt Vätternvårdsförbundet har inte vattnet varit så här bra sedan mitten av 1800-talet.

Jämfört med många andra sjöar är Vätterns vattenkvalitet exceptionellt bra, enligt Vätternvårdsförbundet. Enda smolket i glädjebägaren är att kvävehalten i vattnet fortfarande är lite för högt.

Fiskbestånden av röding, öring och lake ökar i Vättern. Kräftbeståndet har däremot minskat.

Det skriver Motala och Vadstena tidning.