Brist på gruvarbetare, systemutvecklare och förskollärare

1:44 min

Hög arbetslöshet och kärv arbetsmarknad väntas prägla även 2013.

Ungdomar och nyutexaminerade har svårast på arbetsmarknaden när de ställs mot de som har utbildning och erfarenhet i konkurrensen om jobb, visar en färsk prognos från Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivarna bör vara förberedda på en konjunkturvändning, säger Annika Lyttbacka, chef för Arbetsförmedlingen i Örebro län. Hon menar att en ljusning redan är ett faktum inom vissa branscher men för andra kan det dröja fem år.  

En gruvarbetare, systemutvecklare, civilingenjörer, läkare eller förskollärare har inte svårt att hitta jobb idag. Det gör däremot vårdbiträden, försäljare, adminstratörer och journalister. De är helt enkelt för många för dagens kärva arbetsmarknad, enligt arbetsförmedlingens prognos.

Ungdomar är en grupp som drabbats hårt av arbetslösheten, nästan var fjärde ungdom i Örebro län är idag utan arbete.

– Gruppen som inte avslutat gymnasium har största bekymren att hitta ett jobb, säger Annika Lyttbacka och föreslår ungdomarna att läsa upp sina betyg. 

Det är i arbetsgivarnas intresse att redan nu förbereda sig för en konjunkturvändning, menar Anni Lyttbacka.

– När det vänder då är det oftast en jätte stor efterfråga när ekonomin är bättre och vi har också framför oss generationsväxlingen och då behövs varenda ungdom, säger Annika Lyttbacka.

Hon uppmanar arbetsgivarna att ta emot arbetslösa och lära upp dem så att man har den arbetskraft som behövs när konjunkturen vänder.