Struntade i sjuksköterskans ordination

Vårdtagaren skulle få hjälp med toalettbesök och vändning i sängen på natten, för att bland annat undvika trycksår, men hjälpen uteblev. Personalen som jobbade natt struntade två nätter i rad i vårdnadsordinationen från sjuksköterskan, vilket ledde till besvär för vårdtagaren.

Örebro kommun har nu lex Sarah anmält bristerna.