Endast hälften av eleverna går på modersmålsundervisning

11 min

Bara hälften av de 5 000 elever i Örebro kommun som har rätt att få modersmålsundervisning, går verkligen på undervisningen. Att läsa sitt modersmål ger fördelar för eleven, säger Robabi Amanipur som är modersmålslärare i persiska.

--Det underlättar inlärningen av alla ämnen att lära sig sitt modersmål, säger Robabi. Anledningen till att endast hälften väljer att gå på modersmålsundervisning tror hon beror på att när eleverna väljer mellan fritid och att lära sig sitt modersmål så blir det så att fritiden väger tyngre.