Unikt byggnadsminne förfaller i Nora

1:24 min

Ett av länets värdefullaste byggnadsminnen och ett europeiskt belönat kulturarv håller på att förstöras. Det är den gamla järnvägen i Nora med dess byggnader, maskiner och lok som är hotade.

Taken läcker och isen spränger sönder verkstad och lokstallar. En expertundersökning visar att det kostar 3,3 miljoner kronor att reparera lokstallarna.

Länsantikvarien Jonas Jansson är oroad för kulturmiljön och har redan begärt pengar från statliga byggvården. Han tror att staten kan ta ungefär 2/3 av kostnaderna under en treårsperiod, pengarna för i år är redan klara. Resten måste veteranjärnvägen få fram själva - den söker bland annat hos landstinget just nu.