Nytt försök att döda varg

Nu görs ett nytt försök att döda den varg som flyttats för flera miljoner, bland annat en gång till Örebro län. Naturvårdsverket kommer i dag besluta om skyddsjakt på vargen som numera finns i Västernorrland och där rivit 26 renar.

Naturvårdsverket har redan beslutat om skyddsjakt en gång tidigare, men det beslutet överklagades och upphävdes av förvaltningsrätten.

Nu har Naturvårdsverket fått en ny ansökan om skyddsjakt och tycker det finns mycket goda skäl för att bevilja skyddsjakt, igen.