Färre poliser i Örebro län än för två år sedan

2:03 min

Antalet poliser i Örebro län är färre nu än för två år sedan. En viktig orsak är ökade pensionsavgångar. Minskningen är störst i de norra och södra länsdelarna.

Stig Fjelling som är ordförande i byalaget i Högfors i Ljusnarsbergs kommun tycker att det märks.

– Det är frustrerande när man ser pågående brott och att man inte kan få tag på en polis som kan komma hit, säger han.

Örebro län har idag drygt 30 poliser färre än för två år sedan. 549 idag mot 586 då. Samtidigt är det fler poliser idag än för fyra år sedan.

Hur hänger det ihop? Jo, 2006 beslutade regeringen om en satsning på fler poliser. Då utökades antalet platser på polishögskolan och Örebro län fick ett tillskott på 90 poliser. Men sedan har poliskåren i Örebro län blivit mindre igen.

Det finns flera anledningar till det. Dels har utbildningsplatserna på polishögskolan minskat. En annan orsak är att något fler poliser än tidigare sökt sig till andra yrken. Sedan har pensionsavgångarna ökat, sannolikt beroende på ett mer förmånligt pensionsavtal.

– Det vi har sett är att det finns ett ökat antal poliser som tar ut pension tidigare, vid 61. Det är något vi såg under förra året att det var en anledning till att antalet poliser i Sverige minskade totalt, säger Petra Skoglund som är biträdande HR-chef på polisen i Örebro län.

Var myndigheten beredd på det?

– Nej, det var man nog inte.

Men att poliskåren i Örebro län kommer att växa till samma nivå som för två år sedan verkar i nuläget inte aktuellt. Anledningen är helt enkelt att om polisen ska ha en budget i balans vid årets slut så kan det inte anställas några fler poliser.

– Vi behöver vara 545 poliser så ur den aspekten är vi så många som vi behöver vara, säger Petra Skoglund.

Det gör Stig Fjelling besviken.

– Det är ju ganska ofta det är försök till inbrott och sådant, men polisen har svårt. De kommer ju från Örebro och det tar ju en dryg timme att åka hit.