Pressad arbetssituation drabbar patienter

Tre sjuksköterskor på Rex hemvård i Örebro kommun slår larm till Socialstyrelsen om en pressad arbetssituation som går ut över patienterna.

I anmälan beskrivs hur en 100-åring inskriven för palliativ vård inte kunde ges vak sina sista timmar på grund av personalbrist, och att patienter får dygnets alla måltider mellan klockan 10 och 16 på grund av personalens pressade schema.

Sjukfrånvaron är enligt anmälan hög och vikarier saknas vilket gör att patienter blir utan dusch och promenader.