Örebro kommun ska få en landsbygdsstrateg

Kommunstyrelsen i Örebro har beslutat att ge Kultur- och medborgarnämnden 700 000 kronor till att inrätta en tjänst som landsbygdsstrateg. Landsbygdsstrategen ska samordna landsbygdsfrågorna och ta fram en landsbygdsstrategi tillsammans med berörda parter.