Sex lodjur får skjutas i länet

Idag börjar lodjursjakten. Sex lodjur får skjutas i Örebro län, och jakt är tillåten i hela länet. Jakten pågår till dess att alla lodjur är fällda eller till och med den sista mars.