Nora inför pedagogiska luncher igen

Nu får personalen vid Karlsängskolan i Nora åter äta gratis pedagogiska luncher med eleverna. Det beslutade en enhällig barn- och utbildningsnämnd på senaste mötet.

Det är de negativa konsekvenserna med oroliga elever och att många sjuor inte äter längre som fått politikerna att tänka om. Nu behöver inte personalen betala 20 kronor längre för sin lunch om den äts tillsammans med eleverna. Socialdemokraten och nämndens ordförande Per Andreasson hoppas att vinsten blir en bättre skolmatsmiljö då fler vuxna kommer att finnas inne i skolmatsalen.