Karlskoga lasarett får kritik från Socialstyrelsen

En läkare på Karlskoga lasarett får kritik från Socialstyrelsen för att inte tillräckligt noggrannt ha kontrollerat om en patient var överkänslig eller allergisk mot ett visst läkemedel.

Det var i mars förra året som en patient ordinerades läkemedlet vid en behandling. Och överkänslighet mot läkemedlet gjorde att patienten fick besvär med blåsor på bland annat fötter och händer.
Socialstyrelsen som tagit emot en Lex Maria-anmälan från sjukhuset skriver i sin bedömning att det i sjuksköterskejournalen stod att patienten var överkänslig mot läkemedlet, men det går inte att avgöra om läkaren hade tillgång till den informationen. Därför menar Socialstyrelsen att om den tjänstgörande sjuksköterskan kände till överkänsligheten mot läkemedlet har han eller hon också ett ansvar att upplysa om detta.
Socialstyrelsen slår fast att det är viktigt att det finns rutiner för hur överkänslighet noteras i journalhandlingar av olika slag. Och i de fall man inte har tillgång till sådana handlingar är det personalens ansvar att fråga patienten om detta innan behandling sätts in.
Enligt Socialstyrelsen drabbades patienten av onödigt lidande men besvären var av övergående karaktär.