Osthyvelssparande räcker inte längre i Lindesbergs kommun

Om Lindesbergs kommun lägger ner verksamheten vid korttidsboendet Tallen och demensboendet Gränden kan man spara 9 miljoner kronor.

En nedläggning av verksamheterna skulle innebära att pengarna kan användas till att få Socialnämndens budget i balans och frigöra pengar till kompetensutveckling.
Nästa vecka ska politikerna i Lindesbergs kommun fatta beslut kring frågan. Beslutet gör att många patienter kommer att få flytta och eventuellt kan personal förlora jobbet.
Irja Gustavsson är ordförande i Socialnämnden i Lindesberg och menar att man inte kan spara enligt osthyvelsmetoden längre.