Ambulanspersonalen kom inte in - åkte utan patient

Dörren var låst så hjälpen inte kunde ta sig in. Därför lämnade den ditlarmade ambulansen bostaden efter en timme, utan patienten.

Tre dagar senare kom patienten till akuten på Universitetssjukhuset i Örebro med hjärninfarkter.

Det var en förmiddag i november som en arbetskamrat till patienten anade oråd och larmade ambulans till mannens hem. Men när ambulansen kom fram var dörren låst och trots samtal genom brevlådan kunde personalen inte förmå patienten att öppna dörren.

Polis och securitasvakter tillkallades för att försöka låsa upp dörren, men ingen hade nycklar som passade. Och även om ambulanspersonalen tyckte att patienten verkade lite oklar och i nedsatt allmäntillstånd, så lämnade man patienten efter en timme. Han uppmanades att ringa 112 om han önskade hjälp på nytt.

Tre dagar senare kom han till akuten genom en grannes och polisens försorg. Där konstaterades slaganfall. Och enligt den Lex Maria-anmälning som kliniken gjort blev patientens omhändertagande fördröjt tre dygn. Det kan inte uteslutas ha förvärrat mannens tillstånd.

En anhörig till mannen ifrågasätter varför ambulanspersonalen inte gjorde mer för att ta sig in till mannen.

Men vad kan man kräva av ambulansbeättningen när patienten inte kan förmås följa med, och vilka kontakter med ansvarig läkare på akutmottagningen kan krävas? Vilka befogenheter har ambulanspersonalen att ta sig in i patientens lägenhet utan att patienten gett sitt medgivande. Det är frågor som anmälningsläkaren och akuten nu ställer till Socialstyrelsen i Lex Maria-anmälan.