Psyksjuka kostar Örebro kommun miljonbelopp i onödan

Personer med psykiska sjukdomar tvingas ligga kvar på Karlakliniken i Örebro trots att de är färdigbehandlade där. Det gör att Örebro kommun måste betala mellan en och två miljoner kronor extra varje år till landstinget eftersom kommunen inte har tillräckligt med stödboenden för psykiskt sjuka.

För Karlakliniken som redan har hög beläggning blockeras vårdplatser i onödan och de som är färdigbehandlade mår inte bra av att vistat bland akut psykotiska patienter, säger klinikchefen Jan Blomqvist.

Carina Dahl socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro säger att kommunen arbetar med att ordna fler stödbostäder åt psykiskt sjuka men lägger en del av ansvaret för den uppkomna situationen på Landstinget som dragit ner på sina verksamheter.