Föräldrar nekas skicka med barnen matsäck - "Feltolkad regel", säger ansvarig politiker

Lindesbergs kommun ska nu se över vad föräldrarna får skicka med sina barn till skolan. I våras skärpte barn- och utbildningsnämnden reglerna för att föräldrar inte skulle vara tvugna att ställa upp med sådant som skolan bör betala. Men de nya reglerna har tolkats olika runt om i kommunen.

Några föräldrar har förbjudits att skicka med sina förskolebarn matsäck, men enligt barn- och utbildningsnämndens ordförande Arnold Bengtsson är det en för snäv tolkning av de nya reglerna.