Lättare för döva att använda telefon

Nu ska det bli lättare för döva och hörselskadade att kommunicera via telefon. Tolkcentralen i Örebro har fått i uppdrag av Post- och Telestyrelsen att leda ett projekt som handlar om texttelefoni. Enligt Johnny Kristensen, projektledare på Tolkcentralen i Örebro, så är målet att det ska gå att kommunicera med text i realtid, oavsett om man använder mobiltelefon eller fast telefon.