Förslag om storsatsning på kvinnojourer välkomnas

Miljöpartiet vill att 100 miljoner reserveras i statsbudgeten till landets kvinnojourer. Språkröret Peter Eriksson säger att partiet vill driva frågan vid de kommande budgetförhandlingarna med regeringen och vänsterpartiet.

Ireen von Wachenfeldt från Karlskoga som är ordförande i riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS välkomnar förslaget och tror att en sådan satsning skulle underlätta mycket för landets kvinnojourer.

Och hon välkomnar miljöpartiets förslag: