Fullbelagda fängelser i länet

Både Kumlaanstalten och Hinseberganstalten tillhör de hårdast belagda fängelserna i landet.
Enligt statistik från Kriminalvårdsstyrelsen så är alla 245 platserna på Kumla belagda. På Hinseberg är det ännu mer fullsatt, med 84 personer på 81 platser.