Protester trots att Laxå kommun ändrar rivningsplaner

Att bara behålla ett hyreshus i Röfors är alldeles för lite, det tycker Torbjörn Ljungkvist i Röfors. Han är en av dem som engagerat sig i protesterna mot Laxåhems förslag att riva hyreshus.