Antalet Lodjur i Örebro län färre än väntat

Antalet Lofamiljer i Örebro län är färre än väntat. Hittills har 7 familjer, hona med ungar, hittats under vinterns lodjursinventering.

Eftersom det har varit så lite snö under vintern så har inventeringen varit svårare än normalt. Därför förlängs den till den sista februari.
Inventeringen är ett samarbete mellan Jägareförbundet och länsstyrelsen.