Kommunpolitiker försvarar rivningsbeslut

Beslutet att bara spara en av hyreshuslängorna i Röfors när Laxåhem ska riva, togs inte emot positivt av ortsborna.
I dag är det fler lägenheter än så som är bebodda, vilket skulle innebära att hyresgäster kommer att få flytta i alla fall.

Kommunstyrelsen ordförande Anna Eriksson som i dagarna sa ja till beslutet, menar att hon förstår invändningarna även om det är lång tid tills kommunen faktiskt kör fram grävskopan.