Medborgarförslag om avlastning till anhöriga

Anhöriga till sjuka och handikappade borde kunna ges tillfälle till några timmars avlastning då och då. Det föreslås i ett medborgarförslag.

Det är Maj-Britt Igerot i Örebro som lämnat ett medborgarförslag till landstinget.
Maj-Britt tycker att sjuksköterskor under utbildning skulle kunna hjälpa till med avlastningen. På så sätt får dom blivande sjuksköterskorna en inblick i att arbeta med exempelvis dementa eller handikappade människor.