Populärt att köpa kompostjord från avfallsanläggning

Försäljningen av komposterad jord från Örebro kommuns avfallsanläggning Atleverket har blivit något av en succé. Förra året sålde kommunen 3000 kubik färdigblandad kompostjord från anläggningen och det är en ökning med 1000 kubik jämfört med året innan.