"Landstinget måste göra mer för apatiska flyktingbarn"

Vänsterpartiet tycker att landstinget måste hjälpa de apatiska flyktingbarnen. I en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden så frågar vänsterpartiets Elise Norberg om det finns några förslag på hur landstinget kan hjälpa barnen.

Enligt Elise Norberg har den vård som hittills getts inte varit framgångsrik. Men hon pekar på att landstinget från och med i år kan få ersättning från staten så att barnen kan vårdas i sin hemmiljö.